Getaran Jiwa (The Stirring of my Soul)
by P. Ramlee


Getaran jiwa melanda hatiku
Tersusun nada irama dan lagu
Walau hanya sederhana tetapi tak mengapa
Moga dapat membangkitkan
Sedarlah kamu wahai insan

Tak mungkin hilang irama dan lagu
Bagaikan kembang sentiasa bermadu
Andai dipisah lagu dan irama
Lemah tiada berjiwa, hampa

A Portrait of P.Ramlee


Singers Portraits
Anggun Louis Armstrong
Cat Stevens Jewel
John Lennon P. Ramlee
Children of Wars Michael Jackson